„Deer Dog” jest marką handlową należącą do Elite Expeditions sp. z o.o.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Elite Expeditions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Janowskiego 26, 02-784 Warszawa, REGON: 010644178, NIP: 522-00-22-213). Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy tegoż Rejestru, pod nr KRS 249851.

Zapraszamy do kontaktu:

e-mail: info@deerdog.pl

telefony kontaktowe (czynne codziennie od 8 do 20):

telefon do działu księgowości (czynny od poniedziałku do piątku w g. 7.30-15.30)

 

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest (producent karmy marki Deer Dog! - Elite Expeditions Sp. z o.o.)

  • Dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zgłoszenie przesłane przez formularz kontaktowy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; art. 6 ust. 1 lit. f RODO*.

  • Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, którzy wspierają proces udzielenia odpowiedzi.

  • Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu komunikacji.

  • Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  • Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

  • Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi.

  *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).